logo-ruimtevoorreflectie

 

SPELENDERWIJS REFLECTEREN
Bouwstenen voor lesontwerp

Reflectie lijkt binnen kunsteducatie niet altijd goed uit de verf te komen. Mijn ervaring in zowel het primair als voortgezet onderwijs is dat lessen uitdagender vormgegeven kunnen worden en dat er ruimte is voor meer spel en reflectie als onderdeel van de les. Dat dit niet gebeurd komt niet doordat docenten en leerkrachten de waarde van reflectie niet kennen. Het is eerder dat zij te weinig tijd voor reflectie hebben en door te grote groepen en veel aandacht voor cognitieve vaardigheden in het curriculum. Maar ook omdat de verschillende vormen van reflecteren niet erg bekend zijn en dat je gevarieerde en leuke lessen kunt aanbieden door reflectie als uitgangspunt te nemen bij lesontwerpen.

DM_mirianjacobs_03

Ik heb voor mijn opdrachtgever (Vooropleiding ArtEZ Zwolle) onderzocht hoe je bij docenten kennis over de mogelijkheden van reflectie kunt vergroten en hoe je ruimte voor reflectie kunt creëren in lesontwerpen in de vorm van korte reflectie-oefeningen. De reflectieschijf die hieruit is voortgekomen is een handig hulpmiddel dat universeel ingezet kan worden ter inspiratie van de docent/leerkracht voor variatie in lesontwerpen om daarmee een rijke reflectie te bewerkstelligen.

‘Je kijkt niet naar kunst, je kijkt mét kunst naar de werkelijkheid. Het is een vorm van zelfreflectie, waarbij je via verbeelding reflecteert op jezelf en de wereld om je heen.‘ (Barend van Heusden)

Mijn jarenlange ervaring als beeldend kunstenaar wil ik graag in combinatie met het docentschap inzetten om leerlingen en studenten te coachen in hun persoonlijke en creatieve ontwikkeling. Dit doe ik door kunst in te zetten als reflectiepartner en als inspiratiebron voor het zelf maken, en door variatie en reflectie bewust in te zetten in de les en in het creatieve proces. Observeren, analyseren en stimuleren zijn een aantal begrippen die daarbij een belangrijke rol spelen. Mijn ervaringen in zowel primair, voortgezet als hoger beroepsonderwijs hebben mij geleerd dat ik daarnaast mijn kennis en ervaring op het gebied van reflectie met docenten kan delen door gezamenlijk te kijken hoe in lesontwerpen reflectie ingebouwd kan worden. De reflectieschijf is daarbij een handig hulpmiddel. Dat wat de leerling/student nodig heeft om te leren staat daarbij centraal.

DM_mirianjacobs_04-

Ik ga graag met docenten en/of beleidsmakers in gesprek voor meer informatie over de reflectieschijf en korte reflectie-oefeningen, om te kijken hoe wij ruimte voor reflectie in hun eigen lespraktijk vorm kunnen geven.

 

DM_mirianjacobs_05